Darluniau ar gyfer

• Llyfrau plant ac oedolion (ffuglen, ffeithiol a barddoniaeth).
• Cylchgronau a chomics plant ac oedolion.
• Darnau golygyddol.
• Adnoddau addysgol, deunydd marchnata, gwefannau ayb.


Illustrations for

• Books for children and adults (fiction, factual and poetry).

• Magazines and comics for children and adults.
• Editorial pieces.
• Educational resources, marketing materials, websites etc.

Croeso / Welcome!Croeso i fy ngwefan


• I weld enghreifftiau o waith ac i gael hanes rhai prosiectau, cliciwch ar y teitlau yn y golofn "gwaith" sydd ar y dde.


• I gael manylion cyswllt cliciwch ar y teitlau yn y golofn "gwybodaeth".


• I brynnu llyfrau cliciwch ar y teitlau yn y golofn "cyhoeddiadau".


…………………………………………………………………………………………


Welcome to my webpage


• To see examples of work and some history of various projects, click on the titles in the "work" column on the right.


• For contact details click on the titles in the "information" column.


• To purchase books click on the titles in the "publications" column.